Condicions de compra

Les presents Condicions Generals de Compra regulen l’ús del lloc web, www.quatremolins.com<https://www.quatremolins.com>  , del qual Rucuria S.L., amb adreça:  C/ Compte de Rius, 8 43360 Cornudella de Monsant (Tarragona), és titular. Per qualsevol consulta, pot contactar amb nosaltres a través del telèfon +34 977821104 o enviant un correu electrònic a info@quatremolins.com <mailto:info@quatremolins.com>  .
Objecte
Les Condicions de compra estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de la botiga online Ronadelles S.L, en relació amb els productes i serveis que oferim a través del nostre lloc web www.quatremolins.com<https://www.quatremolins.com>  .
En utilitzar el lloc web www.quatremolins.com<https://www.quatremolins.com>  o fer una comanda a través del mateix, vostè és conscient de la vinculació amb aquestes Condicions i la nostra Política de Privacitat, pel que, si vostè no està d’acord amb totes les Condicions i amb la Política de Privacitat, no ha de fer cap comanda.
Aquestes condicions poden ser modificades, pel que ha de llegir-les abans d’efectuar cada comanda.
Comandes
El realitzar una comanda a www.quatremolins.com<https://www.quatremolins.com>  equival a l’acceptació plena i sencera dels preus, de la descripció dels productes a la venda i de les condicions generals de venda, que seran les úniques aplicables al contracte així conclòs.
El comprador es compromet a fer ús del lloc web www.quatremolins.com<https://www.quatremolins.com>  només per fer consultes o comandes legalment vàlides. També s’obliga el comprador a facilitar de manera certa i correcta les seves dades de contacte, consentint així mateix el poder fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb ell si fos necessari.
S’estableix en 18 anys l’edat mínima de compra.
El fer una comanda a través de www.quatremolins.com<https://www.quatremolins.com>  garanteix estar plenament autoritzat per utilitzar la targeta de pagament, en cas de triar aquesta modalitat de pagament. Només les persones amb la capacitat jurídica necessària per subscriure contractes relatius a la classe de béns i serveis proposats en aquesta pàgina web poden realitzar comandes a info@quatremolins.com<mailto:info@quatremolins.com>.
Pagament
Rucuria S.L ofereix la possibilitat d’efectuar el pagament a través de targeta. El càrrec a la targeta de crèdit es realitza en el mateix moment de realitzar la comanda, a través de la passarel•la de pagament de l’entitat financera corresponent i un cop s’hagi comprovat que les dades comunicades són correctes.
En aquest sentit, les dades confidencials són transmeses de forma encriptada (SSL) a l’entitat financera corresponent. El sistema d’encriptació SSL que utilitzem confereix total seguretat a la transmissió de dades a través de la xarxa. Les seves dades gaudeixen de total confidencialitat i protecció.
La seguretat en la compra electrònica està garantida per l’entitat financera corresponent. Aquesta disposa dels mitjans de seguretat necessaris per identificar possibles errors en les dades facilitades al fer de pagament amb targeta.
Les dades sobre les targetes de crèdit no queden registrades en cap base de dades nostra. S’utilitzaran únicament en el TPV (Terminal Punt de Venda) virtual de l’entitat financera corresponent, a través de la seva Passarel•la de Pagament Segur.
Les targetes de crèdit estan subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes, però si l’entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap contracte amb vostè.
Rucuria S.L es reserva el dret a canviar les modalitats de pagament i pot crear-ne noves o eliminar alguna de les existents, sense que l’usuari/client de www.quatremolins.com  pugui fer reclamacions per aquest motiu. No obstant si el canvi en la modalitat de pagament afectés una comanda ja realitzada, des www.quatremolins.com ens posaríem en contacte amb el client per informar d’aquest canvi, oferint l’opció de cancel•lar la comanda si ho considerés convenient.
El pagament també es pot fer per transferència bancaria.
Transport
El cost del transport és gratuït al ser un producte virtual (és un codi de cupó que es pot descarregar)
Preus i termini de validesa de l’oferta
Els preus indicats a sota de cada producte són totals (IVA inclòs) i únicament cal afegir-hi les despeses d’enviament que, per a cada destinació i opció de transport escollida, s’especifiquen. Els preus apareixen reflectits en euros. Els preus i condicions exposats són els vàlids en cada moment, i tenen vigència únicament en la sessió oberta. En la informació de confirmació de comanda, amb caràcter previ a que el comprador accepti l’operació, s’especifiquen clarament els preus de cadascun dels articles triats, la concreció de les despeses de lliurament que seran aplicables a l’operació i les promocions o descomptes que, si escau, siguin d’aplicació.
En fer la comanda a través del web, la factura corresponent serà consultable al portal a través de la sessió de cada usuari 24 hores després del lliurament. Per a qualsevol informació sobre la seva comanda, pot sol*licitar-la a través de la pàgina de Contacte del portal o enviant un correu electrònic a info@quatremolins.com<mailto:info@quatremolins.com>.
Ronadelles S.L es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els preus de venda que figuren en info@quatremolins.com<mailto:info@quatremolins.com>, però els articles es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment en què es registri la comanda sota reserva de disponibilitat en aquesta data.
Devolucions

Dret de revocació: l’Art 44 de la Llei 7/1996, del 15 de gener, d’Ordenación del Comercio Minorista, confereix al Client el dret a la revocació de la comanda sol•licitada en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del mateix, prèvia comunicació amb RUCURIA SL (mitjançant correu electrònic dirigit a info@quatremolins.com), amb devolució del preu que hagués pagat pel producte. La devolució del producte s’exercirà sense penalitzacions de manera que RUCURIA SL procedirà al reintegrament de l’import total de la compra, incloent, si n’hi ha, les despeses d’enviament. Per poder efectuar la devolució, el producte ha d’estar complet i en perfecte estat. Pel que fa a l’embalatge del producte retornat, no és necessari que mantingui les condicions originals, però si aquest fos el cas, el producte podria patir una depreciació.

També posem a la vostra disposició el formulari oficial de sol•licitud de devolucions basat en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de novembre. Devolució per defectes de producte, defectes produïts en el transport o error en l’enviament: si en el moment del lliurament s’aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d’enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys en el transport o s’aprecia, de la mateixa manera, un defecte en la mercaderia rebuda, també durant el període de garantia, el client ho pot comunicar aRUCURIA SL (mitjançant correu electrònic dirigit a info@quatremolins.com) en un termini de 2 mesos. RUCURIA SL es responsabilitzarà de la substitució per un de nou o el reemborsament del preu pagat pel mateix. La reparació i/o la substitució del producte defectuós serà gratuïta per al consumidor i usuari. Aquesta gratuïtat comprendrà les despeses necessàries realitzades per a esmenar la falta de conformitat dels productes amb el contracte, especialment les despeses d’enviament, així com els costos relacionats amb la mà d’obra i els materials. En cas de producte defectuós, el venedor haurà de procedir, segons correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari. El venedor respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. El consumidor i usuari ha d’informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d’ella. Aquest dret de desistiment no s’aplicarà a aquells productes adquirits a través del portal www.quatremolins.com que, de conformitat amb la normativa en la matèria, per tractar-se de descàrregues de contingut digital, enregistraments sonors, vídeos, discos i similars, productes personalitzats o que per raons d’higiene o altres excepcions legalment previstes no siguin susceptibles de desistiment.

Informació i consultes
Per a qualsevol informació sobre comandes web o sobre les característiques dels productes i serveis que oferim, així com per comunicar-nos qualsevol tipus d’incidència o reclamació referent a la compra online, posem a la vostra disposició la pàgina de Contacte del portal, enviant un correu electrònic a info@quatremolins.com<mailto:info@quatremolins.com>  o accedint a l’espai propi del client a El meu compte.
A l’espai del client El meu compte es podrà consultar la informació de les comandes realitzades, així com consultar i modificar les dades personals del propi usuari. La correcció i modificació de dades també serà possible sol*licitar-la a través del correu electrònic info@quatremolins.com<mailto:info@quatremolins.com>.
Responsabilitat
Rucuria S.L no podrà ser considerada responsable dels danys, sigui quina sigui la seva naturalesa, tant materials com no materials o corporals, que poguessin resultar d’un funcionament o un ús inadequat dels productes comercialitzats.
El mateix s’aplica a les possibles modificacions realitzades als productes pels proveïdors. Rucuria S.L no podrà ser considerada responsable per un client o un tercer de danys indirectes, pèrdues d’explotació o lucre cessant ocorreguts pel mitjà que fos, encara que el dany, pèrdua o perjudici haguessin estat previsible per Rucuria S.L o si la seva eventualitat hagués estat posada en seu coneixement.
Rucuria S.L no podrà ser considerada responsable de l’incompliment del contracte subscrit en cas de causa de força major, d’interrupció de l’activitat o vaga total o parcial, especialment, dels serveis postals i mitjans de transport o comunicacions, inundacions o incendi.
El que disposa la present clàusula no afectarà els drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor, ni al dret de desistir el contracte. En cas de litigi, el client podrà dirigir-se, en primer lloc, a Rucuria S.L per arribar a una resolució amistosa. Drets de propietat intel*lectual i altres drets El comprador reconeix i accepta que els elements i drets de propietat intel*lectual, industrial o altres (incloent sense limitació qualsevol copyright, patents, marques, dissenys, fotografies, imatges i codis font) relatius a les plataformes web Ronadelles S.L als quals pugui accedir són propietat exclusiva Rucuria S.L. L’usuari no podrà, directament o indirectament, copiar, modificar, alterar, publicar, comunicar, distribuir, vendre o transmetre els materials d’aquesta plataforma o el seu codi font, o de les descàrregues efectuades, en tot o en part, sense l’autorització escrita Rucuria S.L.
Llei aplicable
Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d’acord amb la legislació vigent. Per a qualsevol litigi derivat de les relacions comercials entre l’usuari i Rucuria S.L les parts acorden sotmetre al que disposa la legislació vigent en la matèria.