Camila Parada

Noteu una brisa fresca? No és el vent del Montsant… és l’energia que desprèn la Camila, sempre endreçada i polida.

La darrera incorporació de l’equip és l’encarregada de l’organització i gestió dels esdeveniments i càterings de Quatre Molins. Però un cop dins del servei, té una habilitat especial per llegir la sala i assegurar-se de que no et falti de res.